group seminar


1/30/2023: lab cleaning
2/6: Ruihan Guo (research); Next person (literature)
2/13: Kai Xu
2/20: No seminar (Holiday)
2/27: Yuhang Cai
3/6: Anthony Salazar
3/13: Danqing Wang
3/20: No seminar (Prof. Wu traveling)
3/27: No seminar (Spring break)
4/3: No seminar (Prof. Wu traveling)
4/10: Jiachen Li
4/17: Seongwon Yoon
4/24: Ethan Dunsworth
5/1: Ruihan Guo
5/8: No seminar (Final exam week)
5/15: Kai Xu
5/22: Yuhang Cai
5/29: No seminar (Holiday)
6/5: to be continued